Skip to main content

Алтайн зам компани Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн менежментийн тогтолцооны ISO 45001:2018 стандартын хэрэгжүүлэлтийн 2023 оны магадлан аудитаа амжилттай хийлгэлээ.

Байнгын сайжруулалтын циклд нь амжилт хүсье!

Leave a Reply