Skip to main content

Баталгаажуулалтын мэдээ, мэдээлэл

Ерөнхий Боловсролын Хобби Бүрэн дунд сургууль Чанарын менежментийн ISO 9001:2015, Боловсролын байгууллагын менежментийн ISO 21001:2018 стандартуудыг амжилттай хэрэгжүүлж, 2023 онд 1 ба 2-р шатны аудитад тэнцэн, баталгаажуулагдлаа.

| Мэдээ | No Comments
Ерөнхий Боловсролын Хобби Бүрэн дунд сургууль Чанарын менежментийн ISO 9001:2015,…

Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК нь Чанар (ISO 9001:2015), Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд (ISO 45001:2018), Мэдээллийн аюулгүй байдал (ISO/IEC 27001:2022) -н нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж, 1-р шатны аудитдаа амжилттай хамрагдлаа.

| Мэдээ | No Comments
Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК нь Чанар (ISO 9001:2015),…

Эрдэнэтмах Маркет компани 2023 онд Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын Давтан баталгаажуулалтаа хийлгэхийн хамт Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO 22000:2018 стандартын Анхны жилийн аудитад амжилттай хамрагдаж, баталгаажуулагдахаар боллоо!

| Мэдээ | No Comments
Эрдэнэтмах Маркет компани 2023 онд Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015…

Петровис Энержи Групп нь 2023 онд байгууллагынхаа шинэ нэрэнд нийцүүлэн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэн гардаж авлаа. Тус байгууллага нь группийнхээ бүх байгууллагуудыг хамруулан Чанар, ХЭМАБ, Байгаль орчны нэгдмэл удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлдэг бөгөөд энэ онд магадлан аудитдаа амжилттай хамрагдаад байна.

| Мэдээ | No Comments
Петровис Энержи Групп нь 2023 онд байгууллагынхаа шинэ нэрэнд нийцүүлэн…

Алтайн зам компани ISO 45001:2018 стандартын хэрэгжүүлэлтийн 2023 оны магадлан аудитдаа амжилттай хамрагдлаа

| Мэдээ | No Comments
Алтайн зам компани Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн менежментийн тогтолцооны…

Эн Пи Петролиум ХХК ISO 9001 & ISO 45001 стандартуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа ба 2023 оны магадлан аудитдаа амжилттай хамрагдлаа

| Мэдээ | No Comments
Эн Пи Петролиум компани ISO 9001 & ISO 45001 стандартуудыг…