Skip to main content

Татварын Ерөнхий Газарт 2021 оны 12 дугаар сарын 15-наас 23-ны өдрийг хүртэл Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO/IEC 27001:2013 стандартын Хэрэгжүүлэлтийн сургалтыг зохион байгуулж байна.

Уг сургалтыг  Эксперт багш Тривэш, Сургагч багш Б.Оюунтөгс нар орж байгаа билээ.

Сургалтанд маань идэвхитэй хамрагдаж байгаа Татварын Ерөнхий Газрын хамт олондоо талархаж цаашдын ажилд нь өндөр амжилтыг хүсье.

MSCS ХХК-н хамт олноос.

 

Leave a Reply