Skip to main content
“ISO 14001, ISO 22000 Ахлах аудитор”-н гэрчилгээгээ авсан суралцагч нартаа амжилтын дээдийг хүсье!
Энэ нь аудитор болох карьерын анхны шатаа амжилттай хангасныг гэрчлэх ба жинхэнэ аудитор болтол дахин 5-8 түвшний шаардлага хангаж, туршлага бүрдүүлэх юм.

Leave a Reply