Skip to main content

Удирдлагын тогтолцооны бодлого

MSCS нь танай байгууллагад үнэ цэнэ нэмсэн тохирлын үнэлгээ болон удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтын үйлчилгээг өндөр ур чадвартай аудиторууд болон тогтвортой, шударга, өндөр чанартай үйл ажиллагаагаараа хүргэхээр зорьж байна.