Skip to main content

ISO 14001:2015 (Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо) & ISO 22000:2018 (Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо) стандартуудын ахлах аудиторын сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж дууслаа.

Суралцагч нартаа амжилт хүсье!

Leave a Reply