Skip to main content

Сэдэв: ISO/IEC 27001:2013 Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны “АХЛАХ АУДИТОР” –н сургалт

Үргэлжлэх хугацаа: 40 академик цаг (5 өдөр)

Сургалтын төлбөр: 850,000 төг /НӨАТ-багтаагүй/

Гэрчилгээний төлбөр: 400 ам.доллар / НӨАТ багтаагүй/. Шалгалтын төлбөрийг суралцагч өөрөө шууд олон улсын байгууллага руу төлөх тул баримт олгохгүй, харин сургалтын төлбөрт MSCS байгууллага баримт олгоно.

Гэрчилгээ: Канад улсын PECB олон улсын байгууллагын гэрчилгээтэй. Энэхүү гэрчилгээ нь АНУ-ын IAS ба Их Британийн UKAS-н итгэмжлэлтэй тул олон улсад бүрэн хүлээн зөвшөөрөгдсөн ISO 17024 стандартын дагуу хувь хүнийг сургаж, баталгаажуулсан гэрчилгээ байх болно.

Хэл: Сургалтын үндсэн материал ба PECB байгууллагын видеод суурилсан онлайн хичээл англи хэл дээр эрх нээж өгнө. Мөн монгол суралцагсдад зориулан гол агуулгыг багш Монгол хэл дээр, монгол материалаар заана.

Сургалтанд бүртгүүлэх:
https://forms.office.com/r/x9QrEhwSvd

Нэмэлт мэдээлэл: 99015872

Leave a Reply