Skip to main content

Баталгаажуулалтын үйлчилгээ

MSCS компани нь 2017 онд байгуулагдсан Монгол Баталгаажуулалтын байгууллага бөгөөд Олон улсын Ахлах аудитор болон Аудитор зэрэгтэй мэргэжлийн баг бүрэлдэхүүнээр танай байгууллагын үйлчилгээнд баталгаажуулалтын аудит болон зөрүүний шинжилгээ хийж үйлчилнэ.

Бид харилцагчиддаа дараах стандартаар баталгаажуулалтыг Монгол Улсад хийж байна:

  • Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн менежментийн тогтолцоо ISO 45001:2018
  • Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо ISO 14001:2015
  • Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо ISO/IEC 27001:2013
  • Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо ISO 22000:2018
  • Эрчим хүчний салбарын менежментийн тогтолцоо ISO 550001

Аудитын үнийн санал хүсэх маягт

Хүсэлт илгээх

Бидэнтэй холбогдох

Утас:77173838, Имэйл: Mongolia@tqcsi.mn