Skip to main content

ISO Сургалт

ISO Дотоод аудитор
ISO Аудитор / Ахлах аудитор
ISO Хэрэгжүүлэгч / Ахлах хэрэгжүүлэгч
Сургалтын бүртгэлСургалтын хуваарь

Төлбөрийн мэдээлэл

Сургалтын төлбөрийн мэдээллийг дор харуулав: 

Сургалтын нэрОнлайн сургалтын төлбөрОнлайн сургалтын төлбөрТанхим сургалтын төлбөрТанхим сургалтын төлбөрШалгалт, гэрчилгээний төлбөр Шалгалт, гэрчилгээний төлбөр
1 ISO9001, 14001, 45001 стандарт ISO27001, 22000 стандарт ISO9001, 14001, 45001 стандарт ISO27001, 22000 стандарт SO9001, 14001, 45001 стандарISO27001, 22000 стандарт
2Ахлах хэрэгжүүлэгчийн сургалт 650 000 төгрөг850 000 төгрөг1 250 000 төгрөг1 400 000 төгрөг200 ам.доллар 400 ам.доллар
3Ахлах аудиторын сургалт 650 000 төгрөг850 000 төгрөг1 250 000 төгрөг1 400 000 төгрөг200 ам.доллар 400 ам.доллар

* Төлбөрт НӨАТ багтаагүй.  

** Сургалтын төлбөрт баримт олгоно.  

*** Олон улсын шалгалтын төлбөрийг суралцагч гадаад улс руу шууд шилжүүлдэг тул сургалтын байгууллагын дансаар дамжихгүй, баримт олгохгүй.