Skip to main content

Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO22000 нь дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд тусалдаг стандарт юм. Энэ нь олон арга зүй, хэрэглээ, зарчмуудыг нэгтгэж чадсан тул ойлгож, хэрэглэхэд хялбар бөгөөд зах зээлд хүнсний бүтээгдэхүүнээ таниулах, нэвтрүүлэхэд маш чухал хувь нэмэр оруулна.

ISO 22000 нь аливаа хүнсийг эцсийн хэрэглэгчийн гарт хүрэх хүртэлх амьдралын мөчлөгийнх нь үе шат бүрт аюулгүй байлгах, хүнсний сүлжээнд хэрхэн хадгалах талаарх суурь үзүүлэлтүүдийг багтаасан, хүлээн зөвшөөрөгдсөн Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны шаардлагуудыг заадаг олон улсын стандарт юм. Энэхүү стандартыг хүнсний ханган нийлүүлэлтийн сүлжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг бүхий л байгууллага ба иргэн хэрэгжүүлэх боломжтой. Тариаланч, малчид, фермүүд, хүнсний үйлдвэрлэгч, тээвэрлэгч, жижиглэн болон бөөний худалдаагчид, савлагчид, хадгалдаг агуулахууд, хүнсний худалдаа ба үйлчилгээ үзүүлдэг бүхий л үйл ажиллагаанд энэхүү стандартыг нэвтрүүлж болно.  

ISO БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Дараах стандартуудаар Баталгаажуулалтын үйлчилгээг үзүүлнэ.

Чанарын удиадлагын тогтолцоо

ISO 9001 нь байгууллагын дотоодод Чанарын удирдлагыг бий болгоход зориулса….

Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO22000 нь дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүнсний аюул….

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо

ISO14001 нь байгууллагууд хүрээлэн буй орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа …..

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

Удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлснээр….

Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO27001 стандартын зорилго нь “Мэдээлл…

Эрчим хүчээ ухаалгаар зарцуулах тогтолцоо

Бид танай байгууллагад эрчим хүчний хэрэглээгээ …

Бүх ISO Баталгаажуулалт

ISO 9001 нь байгууллагын дотоодод Чанарын удирдлагыг бий болгоход зориулсан олон улсын стандарт юм. “Чанар” гэдэг нь хэрэглэгчийн…..

Үйлчилгээ

ISO9001:2015 Чанарын Удирдлагын Тогтолцооны Баталгаажуулалт, ISO22000:2018 Хүнсний Аюулгүй Байдлын Удирдлагын Тогтолцооны Баталгаажуулалт….

Итгэмжлэх

MS Certification Services компани нь JAS-ANZ буюу Австрали, Шинэ Зеландын Итгэмжлэлийн Нэгдсэн Системээс Бүтэн Хамрах Хүрээний итгэмжлэл….