Skip to main content

ISO Баталгаажуулалт

Дараах стандартуудаар Баталгаажуулалтын үйлчилгээ үзүүлнэ.

Чанарын удирдлагын тогтолцоо

ISO 9001 нь байгууллагын дотоодод Чанарын удирдлагыг бий…..

Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO22000 нь дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүнсний аюул….

Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо

ISO14001 нь байгууллагууд хүрээлэн буй орчинд ээлтэй үйл ажиллагаа …..

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

Удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлснээр….

Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо

ISO27001 стандартын зорилго нь “Мэдээлл…

Эрчим хүчээ ухаалгаар зарцуулах тогтолцоо

Бид танай байгууллагад эрчим хүчний хэрэглээгээ …

Манай үйлчилгээ

Бүх ISO Баталгаажуулалт

ISO 9001:2015 нь Чанарын удирдлагыг бий болгоход зориулсан олон улсын стандарт юм.

Үйлчилгээ

ISO22000:2018 Хүнсний Аюулгүй Байдлын Удирдлагын Тогтолцооны Баталгаажуулалт….

Итгэмжлэх

JAS-ANZ нь Австрали, Шинэ Зеланд, Ази Номхон Далайн Бүсийн Итгэмжлэлийн байгууллага юм….