Skip to main content
 
 

ISO Сургалт

Манай компани та бүхэнд Канад улсад төвтэй PECB, Австрали улсад төвтэй Exemplar Global (хуучнаар RABQSA), Монгол Улсын ISO салбарт нэр хүндтэй Oshmi Group байгууллагуудтай хамтарсан ISO Хэрэгжүүлэгч ба Аудиторын сургалтуудыг хүргэж байна.

1
1

Бидний тухай

Манай компани олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөх хүсэлтэй байгууллага болон мэргэжилтнүүдийг олон улсад баталгаажуулалт хийлгэхэд нь туслах зорилгоор 2017 онд байгуулагдсан Монгол компани юм.

Баталгаажуулалтын үйлчилгээ

TQCSI Mongolia компани нь Австрали улсын Аделайд хотод төвтэй TQCS International Pty.Ltd байгууллагын Монгол дахь бүсийн оффис юм. 

Чанарын бодлого, Ёс зүйн код

Монгол Улсын хуулийн шаардлага, Олон Улсын ISO17021, ISO17024 стандартын шаардлага болон Итгэмжлэлийн байгууллагуудын тусгайлсан шаардлагуудад нийцсэн үйл ажиллагаа явуулна. 

ISO Сургалт

ISO Стандартын сургалтын үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг олон улсад ISO17024 стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, итгэмжлэл авсан байгууллагууд эзэмшдэг. Тэдгээр байгууллагуудын нэг болох Канад улсад төвтэй PECB, Австрали улсад төвтэй JLB, Энэтхэг улсад төвтэй QACS байгууллагуудын сургалтыг манай компани та бүхэндээ хүргэж байна. Манай сургалт монгол хэл дээр, эх орондоо зохион байгуулагдаж, харьцангуй хямд үнээр гадаадад сурсантай адил хүлээн зөвшөөрөгддөг олон улсын гэрчилгээ олгодгоороо давуу талтай.

ISO Ахлах аудитор
ISO  Ахлах хэрэгжүүлэгч

Баталгаажуулалтын мэдээ, мэдээлэл

Recent Posts / View All Posts

Ерөнхий Боловсролын Хобби Бүрэн дунд сургууль Чанарын менежментийн ISO 9001:2015, Боловсролын байгууллагын менежментийн ISO 21001:2018 стандартуудыг амжилттай хэрэгжүүлж, 2023 онд 1 ба 2-р шатны аудитад тэнцэн, баталгаажуулагдлаа.

| Мэдээ | No Comments
Ерөнхий Боловсролын Хобби Бүрэн дунд сургууль Чанарын менежментийн ISO 9001:2015,…

Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК нь Чанар (ISO 9001:2015), Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд (ISO 45001:2018), Мэдээллийн аюулгүй байдал (ISO/IEC 27001:2022) -н нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж, 1-р шатны аудитдаа амжилттай хамрагдлаа.

| Мэдээ | No Comments
Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК нь Чанар (ISO 9001:2015),…

Эрдэнэтмах Маркет компани 2023 онд Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын Давтан баталгаажуулалтаа хийлгэхийн хамт Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO 22000:2018 стандартын Анхны жилийн аудитад амжилттай хамрагдаж, баталгаажуулагдахаар боллоо!

| Мэдээ | No Comments
Эрдэнэтмах Маркет компани 2023 онд Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015…

Сургалтын мэдээ, мэдээлэл