Skip to main content

Алтайн зам ХХК нь 2022 оны ISO45001:2018 стандартын магадлан аудитдаа амжилттай хамрагдлаа. Жил бүрийн байнгын сайжруулалтад нь амжилт хүсье!

       

Leave a Reply