Skip to main content

Ачит-Ихт компани нь Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны ISO14001:2015 стандартыг үйл ажиллагаандаа амжилттай хэрэгжүүлэн, баталгаажуулалтын аудитад амжилттай хамрагдан тэнцсэн тул гэрчилгээ олгов. Та бүхэндээ баяр хүргье!

Leave a Reply