Skip to main content

Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК нь 2018-2019 онд ISO9001:2015, ISO45001:2018 стандартуудыг нэвтрүүлж, Австрали Шинэ Зеландын бүсийн JAS-ANZ байгууллагын итгэмжлэлтэй, Энэтхэг улсад төвтэй, дэлхийн 15 оронд салбар оффистой MS CERT компанийн аудитад тэнцсэнээр эдгээр стандартуудын гэрчилгээг гардан авсан юм.

Та бүхэндээ улам их амжилт, зогсолтгүй сайжруулалтыг хүсье!

Leave a Reply