Skip to main content

Дарханы Дулааны Сүлжээ ТӨХК 2018-2019 онд үйл ажиллагаандаа ISO9001:2015 стандартыг амжилттай нэвтрүүлж, Австрали Шинэ Зеландын бүсийн JAS-ANZ байгууллагын итгэмжлэлтэй MS Certification байгууллагаас олон улсын гэрчилгээгээ гардан авсан билээ. 2020 оны 05 сард магадлан аудитаа хийлгэн үйл ажиллагаандаа чанарын удирдлагын тогтолцоогоо хэвшүүлэн сайжруулсаар байгаа мундаг хамт олон гэрчилгээгээ сунгалаа.

Leave a Reply