Skip to main content
Эдгээр стандартын хэрэгжилт нь NCD-н ажилтнууд, хамтран ажилладаг байгууллагууд, туслан гүйцэтгэгч нар, хэрэглэгчдэд үр өгөөжөө өгч, тэдний бүтээгдэхүүний чанар, үйлчилгээний хүртээмж, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшинг жил бүр дээшлүүлсээр байгаад нь бахархаж байна.
Хамтран ажилладаг та бүхэндээ баяр хүргэж, амжилт хүсье!

Leave a Reply