Skip to main content

Нэткапитал Санхүүгийн Корпораци ББСБ нь 2020 – 2021 онд үйл ажиллагаандаа Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO9001:2015 стандартыг амжилттай хэрэгжүүлж, 2022 онд Олон улсын гэрчилгээгээ гардан авлаа. Энэхүү менежментийн стандарт нь хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, үйлчилгээний чанарыг хангах, эрсдэл болон боломжийн менежментийг байнгын сайжруулах циклээр хэрэгжүүлэхэд тусалдаг билээ. Та бүхэндээ ажлын өндөр амжилт хүсэн ерөөе!

Leave a Reply