Skip to main content

Тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний карт (Balanced Scorecard) ашиглан Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах практик сургалт маань амжилттай болж өнгөрлөө. Сургалтанд Брикланд, Бимэкс холдинг, Sweet Kitchen, Эрдэнэт Мах Маркет, Мандах бүртгэл их сургууль, Жавхлант Говь Инвестмент зэрэг 10 гаруй байгууллагын захирал, бизнес төлөвлөлтийн менежерүүд оролцлоо. Нийт төгсөгчиддөө амжилт хүсье!

Leave a Reply