Skip to main content

2020 оны 5 дугаар сарын 18-23-ны өдрүүдэд Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны ISO 22000:2018, Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартуудын хэрэгжүүлэлтийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Хүнсний үйлдвэрлэлийн байгууллагад Чанар, Хүнсний аюулгүй байдлын стандартуудын шаардлагыг хангах нь нэн тэргүүний шаардлага байдаг бөгөөд энэ талын ажлаа олон улсын стандартад нийцүүлж сайжруулах нь бизнесийн боломжоо ашиглах, эрсдлээ амжилттай удирдахад ач тустай байдаг билээ.

Зөв менежментээр, эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн борлуулах үйлст нь улам өндөр амжилтыг хүсье!

Leave a Reply