Skip to main content

#ISO45001:2018 Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд, Аюулгүй Байдлын Менежментийн системийн Ахлах хэрэгжүүлэгчийн 🌐 Олон Улсын сургалт 🗓2020.06.29-с 07.03-ны өдрүүдэд, 09:00-16:00 цагт явагдана.

 Сургалтаар тус стандартыг хэрэгжүүлэх 🔑 түлхүүр арга техникүүдийг заах ба сургалтын гарын авлага, материалаар хангана.

Суралцагчид шалгалт өгч 🇲🇳 🇨🇦 Канадад төвтэй PECB Олон улсын байгууллагын гэрчилгээ авах боломжтой.

Leave a Reply