Skip to main content
“Шилэн хийц” ХХК-н анх 2018 онд ISO9001:2015, ISO45001:2018 стандартуудаар баталгаажуулалтын аудитад орж гэрчилгээжсэн.
 Тус байгууллага нь 4 дэх жилдээ ISO9001:2015, ISO45001:2018 стандартуудын баталгаажуулалтын аудитдаа амжилттай хамрагдлаа.
Та бүхний ажил үйлст өндөр амжилт хүсье!

Leave a Reply