Skip to main content
ISO/IEC 27001:2022 Мэдээллийн Аюулгүй Байдлын Менежментийн Тогтолцооны ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ бэлтгэх сургалтын бүртгэл эхэллээ!
Сургалт: 2024 оны 1 сарын 22-25-ны өдрүүдэд танхимаар зохион байгуулагдана.
Багш: Австрали Улсын TQCSI байгууллагын ISO27001 Ахлах аудитор, Австралийн JLB, Канадын PECB сургалтын байгууллагуудын ахлах аудитор, багш Ц.Золзаяа сургалтыг удирдан явуулна.
Сургалтын хөтөлбөр: Багийн болон ганцаарчилсан дасгал ажлууд бүхий интерактив аргачлалаар зохион байгуулагдана. Бодит кэйс материал дээр дадлага ажиллуулна.
Сургалтын төлбөр: 1.450.000₮ /Австралийн JLB байгууллагын олон улсын гэрчилгээний төлбөр багтсан/
Та амжиж бүртгүүлээрэй.
Бүртгүүлэх линк: https://forms.office.com/r/yEU4SGwGTu
QR кодоор нэвтрэн бүртгүүлэх боломжтой.

Leave a Reply