Skip to main content

MSCS компани нь Канад улсад төвтэй АНУ-н IAS байгууллагын итгэмжлэлтэй PECB байгууллагын ISO стандартын сургалтуудыг Монгол Улсад явуулах гэрээ байгуулж, хамтын ажиллагаа эхлүүллээ. Бид удахгүй та бүхэнд ISO стандартын Танилцуулах, Хэрэгжүүлэх, Дотоод аудитор, Ахлах аудитор, Ахлах хэрэгжүүлэгчийн сургалтуудыг олон улсын гэрчилгээтэйгээр санал болгох гэж байгаадаа баяртай байна.

More information

Leave a Reply