Skip to main content

2019 оны 12 сарын 9-13-ны өдрүүдэд Канад улсад төвтэй PECB ба MSCS компанийн хамтарсан олон улсын хөтөлбөрийн дагуу ISO9001:2015 стандартын Ахлах хэрэгжүүлэгчдийн буюу хэрэгжүүлэлтийн ахисан шатны 5 хоногийн сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж, өндөрлөлөө. Мэдлэг, ур чадвараа ахиулан, амжилттай суралцсан зөвлөхүүд, хэрэгжүүлэлтийн багийн ахлагч нартаа улам их амжилт хүсье!

Монгол Улсдаа, эх хэл дээрээ, олон улсын байгууллагын сургалтанд сурах нь гадаад улсад очиж сурснаас 5-10 дахин хямд сурах боломжийг олгож байгаа юм.

Leave a Reply