Skip to main content

Петровис Энержи Групп нь 2023 онд байгууллагынхаа шинэ нэрэнд нийцүүлэн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэн гардаж авлаа.

Тус байгууллага нь группийнхээ бүх байгууллагуудыг хамруулан Чанар, ХЭМАБ, Байгаль орчны нэгдмэл удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлдэг бөгөөд энэ онд магадлан аудитдаа амжилттай хамрагдаад байна. Нийгмийн сайн сайхны төлөө, байгаль орчны болон хүний аюулгүй байдлын төлөөх байнгын сайжруулалтыг хийдэг танай хамт олонд улам өндөр амжилтыг хүсье!

Leave a Reply